Wyposażenie nowego obiektu Spółki EUROMEDIC Diagnostics Polska Sp. z o.o. w Szczecinie

W ostatnim czasie kompleksowo wyposażyliśmy w meble biurowe budynek EUROMEDIC Diagnostics Polska Sp. z o.o. Zakład Diagnostyki PET/CT w Szczecinie. Dziękujemy za okazane nam zaufanie i owocną współpracę.