Wykonanie mebli dla Starostwa Powiatowego w Kartuzach

W ramach zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie mebli dla Starostwa Powiatowego w Kartuzach zrealizowaliśmy dostawę mebli do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Rozwoju, Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa.