Realizacja dla Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Z końcem roku wyposażyliśmy w meble siedzibę Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Szczecinie. To już nasza kolejna realizacja dla SKW na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Dziękujemy za okazane nam zaufanie.

[brak zdjęć z realizacji ze zrozumiałych względów]