Spółka Kostrubiec uzyskała dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W listopadzie Spółka Kostrubiec Meble Biurowe podpisała umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (Departament Prewencji i Rehabilitacji) o dofinansowanie projektu pt.: ,,Inwestycja przedsiębiorstwa Kostrubiec Meble Biurowe Sp. j. na rzecz przeciwdziałania zapyleniu i nadwyrężeniu układu ruchu.” 

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.