Wyposażenie Wydziału Finansów – Powiat Pucki

W październiku wyposażyliśmy w meble pomieszczenia Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pucku.

Oferta naszej firmy została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie oraz dostawę i montaż mebli.