Wyposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku

W sierpniu ukończyliśmy wyposażanie w meble Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku. Dziękujemy za bardzo miłą współpracę.