Wyposażenie Biura Rady Powiatu i Wydziału Architektury i Budownictwa – Powiat Pucki

W ostatnim czasie wyposażyliśmy kolejne biura Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Biuro Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Pucku. Oferta naszej firmy została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie oraz dostawę i montaż mebli dla Powiatu Puckiego.