Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy podziękowanie