Ukończenie realizacji w Sądzie Rejonowym w Sopocie

Z początkiem roku ukończyliśmy realizację w Sądzie Rejonowym w Sopocie. Wyposażyliśmy w meble sądowe kilka sal rozpraw. Dziękujemy za współpracę i okazane nam zaufanie.