Wyposażenie Sądu Rejonowego w Słupsku

W ostatnim czasie wyposażyliśmy w meble sądowe kilka sal rozpraw w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Dziękujemy za współpracę i okazane nam zaufanie.